بگو ای انسان آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ ( سوره زمر)

عدالت یکی از خواسته های درونی انسانها است ، تمام انسانها در هر زمان و مکان خواستار عدالت می باشند و همواره در زندگی خود از آن دم می زنند و از نابرابری و تبعیض بیزاری می جویند.


 

شکرگزار بودن چگونه نعمت را افزایش می‌دهد؟ مقاله همسفر الهام

باید تفکر و نگاه بنیادی افراد را تغییر داد؛ خلاصه سی دی مدرس از همسفر مریم

شیشه را بهتر بشناسید؛ مقاله همسفر قمر

مثلث عقل، عشق و ایمان: همسفر ناهید

"پذیرش" به جای "قضاوت"؛ مقاله همسفر الهام

استفاده مثبت و کاربردی از فضای مجازی؛ مقاله همسفر سارا

عدالت یعنی همه چیز درست در جای خود قرار گرفته باشد

عدالت ,خواسته ,های ,درونی ,انسانها ,یکی ,از خواسته ,خواسته های ,های درونی ,یکی از ,عدالت یکی

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله ساحل علم هالووین سمیر دانلود kahrobarangs رسنو anzab چهرگان (انزاب) اجناس فوق العاده harmonykbaran setarephkavir دردنامه (توانمندسازی بانوان مبتنی بر کارآفرینی در توسعه پایدار)